Rodzice

 

oferta_rodzice

 

Fundacja ZwrotNa oferuje wsparcie Rodzicom nastolatków, uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą aktywnie towarzyszyć swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu.

Proponujemy Rodzicom:

  • warsztaty i spotkania grupowe (w szkołach lub poza szkołą)
  • konsultacje indywidualne

 

W trakcie spotkań dzielimy się wiedzą i służymy doświadczeniem w zakresie tego, jak skutecznie wspierać nastolatka w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych.

 

PRZYKŁADOWA TEMATYKA WARSZTATU
DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM

Czas trwania: 90 minut

Tematy poruszane w trakcie warsztatu:

  • Jak możemy wspierać młode osoby w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Co dalej?”
  • Jakie są potrzeby i oczekiwania młodzieży odnośnie kolejnego etapu edukacji?
  • Dlaczego warto zacząć poszukiwania już w II klasie gimnazjum?
  • Dlaczego wybór drogi kształcenia jest trudny i jakie ma to konsekwencje dla funkcjonowania młodego człowieka (z perspektywy psychologii rozwojowej)

 

30 września 2016

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.