ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI – PRZEWIŃ EKRAN W DÓŁ

 

Fundacja ZwrotNa poprzez swoje działania przygotowuje do rynku pracy XXI wieku i do kształcenia przez całe życie, do aktywnego poszukiwania swojej drogi i świadomego podążania nią z nadzieją i ciekawością w miejsce lęku i poczucia skazania na naukę i pracę.
Budzimy i wspieramy podmiotowość, proaktywność i przedsiębiorczość młodych ludzi poprzez oddziaływanie systemowe i indywidualne.
Na obecnym etapie nasze działania systemowe prowadzimy zarówno na poziomie placówek szkolnych jak i rodziny, angażując młodych ludzi, dyrekcje szkół, nauczycieli , pedagogów, psychologów i doradców zawodowych, ale też rodziców. Pracujemy w przestrzeni szkolnej i pozaszkolnej. Indywidualnie i grupowo.

Młodzież

Rodzice

Doradcy

Szkoły

Oferta

19 maja 2016

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.