Doradcy

 

oferta_doradcy

 

Fundacja ZwrotNa oferuje wsparcie dla doradców edukacyjnych i zawodowych oraz coachów i wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi w placówkach szkolnych i poza nimi, które w swojej pracy wspierają ich w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Proponujemy doradcom i osobom pracującym z młodymi ludźmi:

  • warsztaty i szkolenia służące inspiracji oraz doskonaleniu form i narzędzi pracy doradczej i coachingowej z młodzieżą zarówno w odniesieniu do pracy z grupami (w tym w szkole), jak też z klientem indywidualnym
  • wsparcie indywidualne:
    • coaching
    • superwizje

 

W swojej pracy odwołujemy się do doświadczeń zebranych w trakcie realizacji projektów Fundacji ZwrotNa w szkołach, jak też do wiedzy zdobytej w indywidualnej praktyce doradczej i coachingowej.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ofertę szkoleniową dla doradców

 

30 września 2016

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.