Szkoły

 

oferta_szkoly

 

Fundacja ZwrotNa zaprasza do współpracy placówki szkolne – gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe).

Udzielamy szkołom wsparcia w prowadzeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, oferując działania na poziomie systemowym – obejmujące nie tylko uczniów szkoły, ale również ich rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych, którzy ze względu na swoją pozycję mogą najbardziej efektywnie pomagać młodzieży w dokonywaniu trudnych wyborów ścieżek kształcenia oraz przyszłej pracy.

Stosownie do potrzeb danej szkoły, Fundacja przygotowuje indywidualne rozwiązania projektowe, w ramach których opracowujemy i realizujemy odpowiednie zajęcia, warsztaty i szkolenia dla wyżej wymienionych grup odbiorców związanych z daną placówką szkolną.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ofertę zajęć dla szkół

 

30 września 2016

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.