Młodzież

 

oferta_mlodziez

 

Fundacja ZwrotNa służy młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe), a także młodym osobom, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, ale planują dalszą naukę na uczelniach wyższych
lub w studiach policealnych (bądź uczą się tam, ale rozważają zmianę kierunku kształcenia).

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy czują, że potrzebują wsparcia w określeniu, czy i gdzie chcieliby się dalej uczyć oraz jaką obrać ścieżkę zawodową, a także tych, którzy czują potrzebę ponownego przemyślenia lub zmiany dotychczasowych wyborów.

Proponujemy:

  • warsztaty grupowe dla klas lub grup koleżeńskich (możemy je zrealizować w szkole lub poza szkołą)
  • indywidualne konsultacje:
    • spotkanie z doradcą zawodowym
    • serię sesji z coachem – psychologiem młodzieży

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ofertę indywidualnego doradztwa zawodowego dla młodzieży

30 września 2016

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.