Praca z koniem

 horseS

UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE – praktyczne doradztwo edukacyjno–zawodowe w pracy z koniem, to kolejny projekt z obszaru wspierania młodzieży w dokonywanych przez nią wyborach dalszej ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu.

Fundacja ZwrotNa we współpracy ze stajnią w Wilczeńcu organizuje spotkania młodzieży z przedstawicielami zawodów, w których koń nie pełni roli rekreacyjno–wypoczynkowej, lecz jest „figurą”, wokół której koncentruje się aktywność.

 

Głównym celem niniejszego  projektu jest aktywowanie młodzieży do poszukiwania swojej drogi i świadomego podążania nią z ciekawością, a także poszerzanie wiedzy o tym, jak szerokie jest spektrum zawodów powszechnie nieznanych, a stanowiących ważny segment rynku.

Cele projektu realizowane będą poprzez warsztaty edukacyjne prowadzone w stajni w Wilczeńcu, gdzie do realizacji programu zaproszeni zostali przedstawiciele różnych zawodów związanych z końmi. Podczas kilkugodzinnego spotkania młodzież będzie miała okazję z nimi porozmawiać i poznać tajniki ich pracy. Wśród osób tych znajdą się między innymi: aktor, kaskader, weterynarz, instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta, hodowca koni, stangret, kowal.

Zaproszeni do projektu goście

  • opowiedzą o motywacji, jaka leżała u podstaw wybrania przez nich określonej drogi kształcenia i wykonywania danego zawodu;
  • skoncentrują się na aspekcie kompetencji, umiejętności oraz wiedzy wymaganej do pracy w danym zawodzie;
  • wskażą istotne predyspozycje, które są wymagane do wykonywania określonych zadań, przed którymi stają w swojej codziennej pracy.

Integralnym elementem zajęć jest również warsztat z żywym koniem. Wszystkie doświadczenia projektowe zostaną uwiecznione w formie fotoreportażu, który przygotują uczniowie klas o profilu artystycznym, rozwijając swoją wiedzę i doskonaląc umiejętności w zakresie tej właśnie formy artystyczno-dokumentalnej.

Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy uczniów klas I i II LXIII Liceum im. Kossutha w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. W Warszawie. Czas realizacji: wrzesień – październik 2017 r.

18 września 2017

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.