Co lubię robić

Co lubię robić?

Co lubię robić, czyli o tym jak rozpoznać swoje kompetencje i wykorzystywać je w przyszłej edukacji i pracy?  To z powodzeniem realizowany od 2011 roku projekt adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Program ten polega na prowadzeniu spotkań pozalekcyjnych w określonym metodycznie cyklu, którego celem jest stworzenie uczniom przestrzeni odpowiedniej do kształtowania umiejętności rozpoznawania swoich zainteresowań, kompetencji i osiągnięć oraz określenia sposobów realizowania pasji w kontekście dalszego kształcenia się. Projekt wpisuje się w moment wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Program składa się z trzech modułów. Program zakłada z jednej strony pozyskiwanie wiedzy o możliwych drogach edukacyjno-zawodowych (czyli możliwych formach i kierunkach kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy), a z drugiej strony rozwijanie świadomości własnych kompetencji (zainteresowań, talentów, wiedzy) i ich umiejętne kształtowanie.

 

 1. CO UMIEM? CO LUBIĘ? CO CHCĘ? to spotkania, podczas których uwaga koncentruje się na kształtowaniu umiejętności nazywania i doceniania przez młodzież swoich zdolności, umiejętności i osiągnięć oraz stawiania zgodnych z nimi celów w kontekście planowania drogi edukacji i pracy.
 2. KIM MOGĘ BYĆ, CZYLI OSWAJAM RYNEK PRACY – w ramach tego modułu młodzież spotyka się z przedstawicielami różnych zawodów i(lub) absolwentami uczelni wyższych, którzy dobrani są w taki sposób, że reprezentują różne typy osobowości zawodowych
 3. MOJA SZKOŁA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ – Celem tej części jest uświadomienie uczestnikom, że sam wybór przyszłej szkoły jest tylko zwieńczeniem całego złożonego procesu podejmowania decyzji oraz że od świadomego „przejścia” tego procesu zależy w dużej mierze trafność finalnego wyboru.

Cały cykl proponowanych zajęć to nie tylko poszerzenie wiedzy o tym, czym zajmują się ludzie w dorosłym życiu czy jakie cechy predysponują do wykonywania poszczególnych zawodów i sprzyjają satysfakcji z pracy. To przede wszystkim szansa na rozbudzenie ciekawości. Zajęcia są iskrą i zachętą do wglądu z siebie, rozwijania pasji oraz do tego, by planować swoją dalszą drogę z uwzględnieniem własnych pasji oraz indywidualnych predyspozycji i preferencji  (m.in. zachęta, by wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która pozwoli najpełniej realizować siebie). Uczniowie w trakcie zajęć uświadamiają sobie własne sukcesy, ale też możliwości. Świadomość swoich możliwości, umiejętności i kompetencji pozwala im precyzować plany, czyli znaleźć odpowiedź na pytanie – czego chcę, co mogę i jak to osiągnę?

Niewątpliwie sukcesem projektu jest zainicjowanie pracy w systemie – dzięki temu, że projekt cyklicznie realizowany jest w tych samych szkołach, widać coraz większe zaangażowanie grona pedagogicznego. W ramach projektu inicjujemy także współpracę z rodzicami, osobami zaangażowanymi w proces wyboru szkoły.

 

Gdzie prowadzimy zajęcia? Zajęcia organizowane są w szkołach, po lekcjach. Odbywają się raz w tygodniu, jedno spotkanie trwa 1,5h. W całym cyklu odbywa się 8 spotkań oraz 1 spotkanie organizacyjne.

Wielkość grupy. Ze względu na warsztatową formę pracy, prowadzimy zajęcia w grupie od 8 do 14 uczestników.

Która klasa gimnazjum? Zapraszamy uczniów klas II i III gimnazjum. Z naszego doświadczenia oraz badań wynika, że druga klasa jest odpowiednim momentem by podjąć działania w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: jaką szkołę wybrać po gimnazjum?

 

Z kim do tej pory prowadziliśmy zajęcia:

 • Siła pasji. Czyli o tym jak pasja stała się zawodem? (spotkanie z choreografem i aktorem wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej).
 • Analityk polityczny – Co robi? Czym się zajmuje? Jaką jest osobą?
 • Kierowca rajdowy? Droga od pasji do ciekawej pracy…
 • Lektor czy fotograf – zmiana zawodu, co oznacza? Jak hobby zamienić na pracę?
 • Politechnika Warszawska. Być inżynierem, czyli jestem w stanie zrobić wszystko, co sobie wymyślę (spotkanie z przedstawicielem koła naukowego, wizyta na uczelni, w salach wykładowych oraz siedzibie Koła Naukowego).
 • SGGW – przyszłość zawodowa inżynierów – zajęcia połączone z wizytą na uczelni (spotkanie z doktorantami) – wizyta w laboratorium i zajęcia w szklarniach
 • Urzędnik w Ministerstwie Edukacji Narodowej – ciekawa i pełna wyzwań praca (spotkanie z radcą ministra) – zajęcia w budynku MEN, al. Szucha
 • Medycyna – kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu lekarza (Spotkanie z lekarzem, pracownikiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii).
 • Co ma wspólnego psycholog z ekonomią, środowiskiem i sportem? (Spotkanie z psychologiem)
 • Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta – co łączy a co różni te zawody?  (jw.)
 • Czy prawnik musi być osobą pewną siebie? O predyspozycjach, umiejętnościach i wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu prawnika (spotkanie z prawnikiem – sędzią i radcą prawnym)
 • Praca w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym, czyli o tym co charakteryzuje każdy z nich (spotkanie z pracownikiem organizacji pozarządowej)
 • Własny biznes? Aktywna młodzież – cenny pracodawca (spotkanie z przedsiębiorcą).
 • Weterynaria – medycyna zwierząt. Co jest pasjonującego w tym zawodzie?
 • Kto jest, kim na planie filmowym? (Spotkanie z reżyserem filmów dokumentalnych).

 

27 lutego 2015

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.