Moja szkoła. Moja Przyszłość

Moja szkoła. Moja Przyszłość

Zajęcia adresowane są do uczniów klas III gimnazjum, którzy brali udział w cyklu spotkań  „Co lubię robić, czyli o tym jak rozpoznać swoje kompetencje i wykorzystywać je w przyszłej edukacji i pracy”

Celem zajęć realizowanych w ramach modułu „Moja Szkoła. Moja Przyszłość” jest przygotowanie się do ostatecznego wyboru przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej i profilu klasy. Efektem zajęć jest stworzenie rankingu szkół zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami oraz zdefiniowanym celem edukacyjno – zawodowym.

Moment realizacji zajęć przypada na czas organizowanych Dni Otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych, dzięki czemu młodzież ma okazję na bieżąco weryfikować i doprecyzowywać swoje potrzeby i oczekiwania.

Zajęcia mają formę interaktywną, prowadzone są metodą warsztatów. Tematy spotkań w ramach zajęć:

  1. „Czego, dlaczego i jak chcę się uczyć w szkole ponadgimnazjalnej?”
  2. „Szkoły, które rozważam?”
  3. „Wybieram, podejmuję decyzję”

Zajęcia „Moja szkoła. Moja przyszłość” realizowane są przez Fundację ZwrotNa. Projekt jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Autorem i koordynatorem zajęć jest Magdalena Kamieniecka – psycholog, autorka programu adresowanego do gimnazjalistów „Co lubię robić, czyli o tym jak rozpoznać swoje kompetencje i wykorzystywać je w przyszłej edukacji i pracy”

 

link do Gimnazjum nr 93

 

27 lutego 2015

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.