Projekt Gimnazjum i co dalej?

 

DSC_8721

Projekt Gimnazjum i co dalej?  to warsztaty dla uczniów klas II gimnazjum.

Celem projektu, który realizuje Fundacja ZwrotNa, jest przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania swojej drogi rozwoju edukacyjno – zawodowego.

Zajęcia kierowane są do uczniów klas II, by zacząć przygotowywać się do świadomego wyboru swojej dalszej drogi kształcenia w klasie drugiej a nie zostawiać decyzji na koniec klasy III, kiedy kalendarz ucznia jest bardzo napięty, ponieważ w okresie marzec – kwiecień następuje kumulacja ważnych wydarzeń (egzaminy, dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych, termin składania aplikacji).

Uczestnictwo w tych zajęciach to okazja do:

  • uruchomienia procesu świadomego poszukiwania – co chcę robić w przyszłości?
  • przełamania bariery przejścia do etapu działania – nie tylko biernego ale aktywnego poszukiwania szkoły
  • rozłożenia procesu w czasie, co pozwala redukować napięcie i poziom stresu wynikający z braku czasu.

 

Centralnym punktem projektu jest 3-godzinny warsztat, który składa się z dwóch części.
W pierwszej szukamy odpowiedzi na pytania:

  • po co jest szkoła ponadgimnazjalna?
  • jakiej szkole chcę się uczyć. czego chcielibyśmy uniknąć w przyszłej szkole, a jakie są nasze potrzeby i oczekiwania związane szkołą ponadgimnazjalną i dlaczego są one ważne: czego się chcemy uczyć i w jakich kierunkach pogłębiać wiedzę, co chcemy robić w szkole dodatkowo i po lekcjach, w jakim otoczeniu chcemy przebywać, w jakim towarzystwie i atmosferze chcemy spędzać czas (jakich kolegów potrzebujemy); czego oczekujemy od nauczycieli.

Druga część spotkania to okazja do spotkania z osobami, które przeszły już proces wyboru szkoły i są uczniami klas II liceum i technikum.
Na pytania uczniów odpowiadają uczniowie XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja oraz I Technikum Mechatronicznego (I na w Polsce w Rankingu Perspektyw). Wypowiedzi gości opatrzone są komentarzem eksperta od rekrutacji selekcji zawodowej.

W marcu 2016 roku Fundacja ZwrotNa zrealizowała 3 edycje projektu w trzech szkołach: Gimnazjum nr 10 im. Generała Sikorskiego, Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego i Gimnazjum nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej. Kolejne edycje zaplanowane są na okres październik-grudzień 2016 oraz styczeń-czerwiec 2017 roku.

Opinie z ankiet ewaluacyjnych dotychczasowych uczestników:

  • Brakowało mi takich zajęć. Są przydatne i interesujące. Powinny odbywać się częściej. Podobał mi się pomysł z gośćmi;
  • Warsztaty podobały mi się i myślę, że ułatwią mi podjęcie decyzji
  • Dzięki zajęciom wiem, o co pytać na dniu otwartym w szkołach ponadgimnazjalnych. Zaczęłam myśleć szerzej
  • Moim zdaniem, te zajęcia nauczyły mnie przede wszystkim, że należy robić to, co lubisz i umiesz nie kierując się zdaniem innych

W ramach projektu nasze działania adresujemy także do Rodziców. Pierwsze spotkania z rodzicami już za nami. Rodzicom, którzy wzięli w nich udział, raz jeszcze dziękujemy. Kolejne spotkanie z Rodzicami odbędzie się na jesieni.

Zajęcia prowadzą:
Magdalena Kamieniecka, psycholog i coach
Agnieszka Pawlińska, doradca zawodowy

Więcej o projekcie na FB: Co lubię robić? (profil dedykowany doradztwu)

Projekt Gimnazjum i co dalej? współfinansowany jest przez Biuro edukacji mst. Warszawy.

 

 gimnazjum-i-co-dalej-foto1  gimnazjum-i-co-dalej-foto-2  gimnazjum-i-co-dalej-foto-3

 

 

30 września 2016

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.