wiem umiem robię

Projekt WIEM UMIEM ROBIĘ, CZYLI JA NA RYNKU PRACY jest adresowany do uczniów klas II i III XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.  Jest połączeniem badania społecznego [opinii], przeprowadzonego przez młodzież w środowisku uczniów własnej szkoły, panelu dyskusyjnego z udziałem młodzieży i specjalistów ds. edukacji i rynku pracy [pełniących również funkcję wykładowców i trenerów] oraz warsztatów tematycznych w udziałem uczniów.

Zasadniczy cel projektu: celem planowanego projektu jest przybliżenie uczniom specyfiki zmieniającego się rynku pracy z akcentem na uświadomienie posiadanych już zasobów (umiejętności i kompetencji) oraz wzmocnienia poczucia swojej skuteczności w celu budowania postaw przedsiębiorczych.

Kluczowe wydarzenia w projekcie:

  • projekt badawczy – badanie opinii [metodą jakościową] zaprojektowane, przeprowadzone, opracowane i przygotowane do zaprezentowania wszystkim beneficjentom projektu na etapie II projektu przez reprezentację uczniów biorących udział w projekcie
  • debata przedstawicieli samorządu uczniowskiego prezentujących wyniki projektu badawczego ze specjalistami związanymi z rynkiem pracy [pracodawca, pracownik HR, przedstawiciel rynku pracy – freelancer]
  • warsztaty tematyczne z aktywnym udziałem młodzieży prowadzone przez specjalistów – trenerów (ze względu na ograniczone dofinansowanie ten element  zostanie zrealizowany dopiero w ramach drugiej edycji projektu).

 

zdjecia-z-fgi-1 zdjecia-z-debaty-1 zdjecia-z-debaty-2

 

Zakładamy, że udział młodzieży w projekcie stanie się impulsem do refleksji i zapoczątkuje myślenie o tym, jaka jest waga kompetencji i kwalifikacji w stawaniu się aktywnym uczestnikiem rynku pracy. Stawiamy sobie za cel uruchomienie  myślenia o tym, jak można budować swoją przedsiębiorczą postawę, która ma skutkować  zmianą nastawienia i wiarą, że osoba aktywna, biorąca odpowiedzialność za rozwój swojej drogi edukacji, rozwijająca cenione kompetencje, mająca określony cel i drogę dojścia jest już dziś cennym i ważnym ogniwem zmieniającego się rynku pracy.
Ponadto, wyrażamy przekonanie, że udział w proponowanych zajęciach uchroni osoby, które odkładają decyzję o wyborze ścieżki edukacyjno  – zawodowej, przed wydłużaniem się czasu wejścia na rynek pracy spowodowanym nierealnym postrzeganiem oczekiwań pracodawców i fałszywą oceną własnych zasobów i kompetencji.

Osoby prowadzące projekt

Magdalena Kamieniecka kamieniecka.magda@gmail.com
Agnieszka Pawlińska agnieszka.pawlinska@poczta.onet.pl

Pierwsza edycja projektu została zrealizowana w XXI L.O. im. H. Kołłątaja w Warszawie w 2015 roku. Wiosną 2016 roku rozpoczęła się druga edycja projektu z kolejnym rocznikiem uczniów tejże szkoły.

Na podstawie doświadczeń z I edycji projektu Fundacja ZwrotNa przygotowała publikację metodyczną pt „MY, MŁODZI NA RYNKU PRACY”, adresowaną do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, WOS-u oraz szkolnych doradców zawodowych. W publikacji prezentujemy szczegółowo zarówno metodologię projektową, jak też wyniki debaty uczniów z ekspertami temat percepcji sytuacji młodych na rynku pracy.  Publikację tę można pobrać bezpłatnie ze strony fundacji (zakładka „Publikacje”)

 

Projekt „Wiem, umiem, robię”, podobnie jak wspomniana wyżej publikacja są współfinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

(Zamieszczone wyżej zdjęcia pochodzą z dokumentacji projektowej. Autorkami zdjęć są Magdalena Kamieniecka z Fundacji ZwrotNa oraz Julia Markiewicz, uczennica XXI L.O. im. H. Kołłątaja w Warszawie)

 

 

28 kwietnia 2015

ADRES:
ul. TYNIECKA 46 M. 1
02 – 621 WARSZAWA
Telefon: 535 80 80 15
Mail: fundacja.zwrotna@gmail.com

 

DANE FUNDACJI:
Fundacja ZwrotNa
KRS: 0000483828
NIP: 5213658967
nr REGON: 146953907.